Kontingent-betaling

Kontingent 2018
Nu er det tid til at indbetale kontingent til ÅHF.
Almindelig kontingent til lydighed / rally:     Kr.    850,00  
Familie medlemsskab:                                Kr. 1.050,00
Passive medlemmer:                                  Kr.    200,00    
Kontingentet bedes indbetalt til foreningens konto i Nordea Bank:
Kontonr. 2251 6888 490 564.
Kontingentet  bedes indbetalt inden den 10. januar 2018.
Husk at angive navn og adresse, også gerne om det er rally eller lydighed, samt hvilken klasse der trænes i.

Generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling

Den ordinære generalforsamling i Århus Hundeførerforening afholdes søndag d. 4. marts kl. 11.15 i klubhuset.

Dagsorden:

1    Valg af dirigent

2    Formandens beretning

3    Kassereren redegør for regnskabet

4    Fastlæggelse af kontingent for 2019

5    Valg af bestyrelsesmedlemmer:     På valg er Dorthe Eriksen (ønsker ikke genvalg), Bodil Sønderholm (ønsker ikke genvalg),     Lars Thomsen.

6    Valg af bestyrelsessuppleant

7    Valg af revisor: på valg er Tina Biosen

8    Valg af  revisorsuppleant

9    Indkomne forslag

10    Eventuelt

Skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling.

I forbindelse med generaforsamlingen serverer ÅHF øl og vand samt kaffe og brød.

Vel mødt

Bestyrelsen

Glemt koden til de beskyttede sider?

Så send en mail til 
webmaster og bed om at få tilsendt koden.
Det er vigtigt at den mail du sender fra er den du har registreret.

 

Få ePOTEN på mail

Ønsker du at få ePOTEN på mail (kun for medlemmer)
kan du tilmelde dig her.